ΕΠΙΚΑΙΡΗ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αποκαλυπτικά είναι τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας (ΗΔΙΚΑΠ/Σ επίκαιρη ενημέρωση για ΗΛΙΟΣ-Συντάξεις
«ΗΛΙΟΣ»)
για τον Νοέμβριο 2022.