Για το Συνέδριο…

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 11-5-2022
Αρ.πρωτ: 242

Προς τους Συλλόγους/ Συνδέσμους πολιτικών συνταξιούχων όλης της χώρας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα κατετέθη ο Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ» (Ε.ΠΟ.Σ) με υποψήφιο Πρόεδρο της ΠΟΠΣ τον κ. Ηλιόπουλο Ηλία.

Θα σας ενημερώσουμε και για άλλες προτάσεις.

Όσοι επιθυμούν, να καταθέσουν την Αίτηση συμμετοχής που σας εστάλη (με το υπ. αριθμ 238/11-5-22 έγγραφό μας), επιλέγοντας Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή, κατάλληλα συμπληρωμένη, ώστε να καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια από τους ενδιαφερομένους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                     Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας 
       Ερμ. Λινάρδος