Συντάξεις Ιανουαρίου 2023

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ, οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2023 (κύριες και επικουρικές) θα καταβληθούν στους συνταξιούχους του Δημοσίου με βάση το επόμενο χρονοδιάγραμμα:

  • Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022:   Θα καταβληθούν οι συντάξεις των συνταξιούχων που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9.
  • Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022:  Θα καταβληθούν οι συντάξεις των συνταξιούχων που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0,2,4,6,8.