Εκδρομή

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. προγραμματίστηκε 4/ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Μάλτα. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί 9 – 12 Μαΐου 2023.

Συμμετοχή 690€.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι 15.04.23

από το ΔΣ