ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Αφορά όλους τους συνταξιούχους)

Κάθε συνταξιούχος μπορεί και πρέπει να κάνει έλεγχο στις αποδοχές του με τις εξής ενέργειες:

Εκτυπώνει το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης Δεκεμβρίου 2022 και…

1)  Διαπιστώνει εάν έχει προσωπική διαφορά και πόση.

  • Εάν δεν έχει προσωπική διαφορά, τότε δικαιούται και θα πάρει ολόκληρη την παροχή των 7,75% στη σύνταξή του, αφαιρουμένων των κρατήσεων.
  • Εάν έχει προσωπική διαφορά ίση ή μεγαλύτερη του 7,75%, τότε η δικαιούμενη αύξηση του 7,75% μειώνει και ενδεχομένως μηδενίζει την προσωπική διαφορά του, η συνολική σύνταξη να παραμένει (σαν χρηματικό ποσό) η ίδια..
  • Εάν η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη του 7,75%, τότε θα μηδενιστεί η υπάρχουσα προσωπική διαφορά και θα αυξηθεί η σύνταξή κατά το εναπομείναν αποδιδόμενο ποσό.

2)  Διαπιστώνει εάν υπάρχει παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και πόση. (Η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης αφορά αυτούς που το ετήσιο εισόδημά τους, είναι μεγαλύτερο των 12.000€.) 

  • Αυτοί λοιπόν, που έχουν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης θα δουν στη σύνταξή τους αύξηση από 1/1/2023. (Τότε σταματά η παρακράτηση της εν λόγω Ειδικής εισφοράς.)
  • Το ποσό που θα αυξήσει τη σύνταξή μας είναι από 1,80€ έως 24€ μηνιαίως. Είναι διαφορετικό για τον καθένα και είναι αποτυπωμένο στο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης.

3) Διαπιστώνει εάν έχει αποδοθεί το δικαιούμενο ποσό, ή έχει αφαιρεθεί από την προσωπική διαφορά, από την παροχή του νόμου 4670/20 (νόμος Βρούτση).

Με τον Ν. 4670/2020 (νόμο Βρούτση), ύστερα από απόφαση του ΣτΕ, που διέταξε την αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης για τους συνταξιούχους με συντάξιμα έτη άνω των 30 ετών, οι συντάξεις για 5 χρόνια θα αυξάνονται ετησίως κατά το 1/5 του 1% και έως 11%, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του καθενός. Φέτος θα αποδοθεί η 4η δόση της πενταετίας. Ελέγχουμε εάν πράγματι μας έχει αποδοθεί η εν λόγω αύξηση ή έχει αφαιρεθεί από την προσωπική διαφορά.

4) Διαπιστώνει εάν η σύνταξή του δεν ξεπερνά τα 800€ μηνιαίως ή εάν το ετήσιο εισόδημά του δεν ξεπερνά τα 9600€.

Εάν η σύνταξή του είναι έως 800€ και το ετήσιο εισόδημά του είναι έως 9600€, τότε πρέπει να του έχει ήδη κατατεθεί (έως τις 22/12/2022) το χριστουγεννιάτικο μπόνους των 250€.