Η “Φωνή των Συνταξιούχων”

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ηρακλείου μας έστειλε ηλεκτρονικό αντίγραφο της τριμηνιαίας ενημερωτικής έκδοσής του, με τίτλο  «Φωνή των Συνταξιούχων».

Ευχαριστούμε τον Σύνδεσμο νομού Ηρακλείου και δημοσιεύουμε το ηλεκτρονικό “έντυπο” στην ιστοσελίδα μας για ενημέρωση των μελών μας και κάθε ενδιαφερόμενου.

No_102#OKTOBER-2023#mail

 

Attachments