Το Τραπεζικό μας Σύστημα.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, την ανάλυση του συναδέλφου κ.Σταύρου Μπόκια, που αφορά στο Τραπεζικό σύστημα.  Την ανάλυση υιοθετεί και το Δ.Σ. της ΠΟΠΣ.

Συστημικές τράπεζες