Παραίτησης συνέχεια…

Επανέρχομαι, συναισθανόμενος την υποχρέωση, απέναντι σε όσους με τίμησαν με την ψήφο τους, για να εξηγήσω τους λόγους της παραίτησής μου.

Εαν διαβάσετε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΟΠΣ στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-Α, (βλ. Ενημέρωση>Από ΠΟΠΣ) πιστεύω ότι θα δικαιολογήσετε την απόφασή μου.

Είναι ορατό ότι σε πολλούς συλλόγους για λόγους κεκτημένης συνδικαλιστικής ταχύτητας:

 • Οι μειοψηφίες δεν σέβονται (επαναστατικώ δικαίω) τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα όργανα, πλειοψηφικά.
 • Οι πλειοψηφίες δεν σέβονται τις καταστατικές διατάξεις και παίρνουν αντικαταστατικές «αποφάσεις».

Επειδή είναι βαθιά πεποίθησή μου οτι

 • Το Συνταξιουχικό Κίνημα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ (άλλωστε δεν υφίσταται σχέση εργαζόμενου – εργοδότη) αλλά είναι κίνημα προσφοράς, εμπειρίας, πολιτισμού, γνώσης, χαράς.
 • Το Πανίσχυρο όργανο κάθε Συλλόγου είναι η Γενική του Συνέλευση, που καταστατικά είναι το μόνο αρμόδιο να ασκεί ελέγχους και ελέγχεται μόνο από την Ελληνική Δικαστική Εξουσία.
 • Η εισφορά των 0,20€ των συνταξιούχων, επιστρέφει στους ίδιους, χωρίς παρεμβάσεις και «φιλτραρίσματα», από καμία «επιτροπή»

υπέβαλα την παραίτησή μου, η οποία έγινε δεκτή και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι εκτός Δ.Σ. για τις Αρχές που πιστεύω.

Ηλίας Σκαρδανάς


 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-Α

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 11/7/2023

Προς τους Συλλόγους/Συνδέσμους της ΠΟΠΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια του άρθρου 4 του ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 13, με θέμα «Απόφαση – Εισήγηση των θεμάτων του Οργανωτικού Συνεδρίου», σας αποστέλλουμε την εισήγηση, όπως τη συνέταξε η Κεντρική Επιτροπή Οργανωτικού και την επικύρωσε το Δ.Σ. της ΠΟΠΣ στη συνεδρίαση του
την 29η /6/2023.
Κατά τα λοιπά ισχύουν αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Ο Πρόεδρος  Ηλίας Ηλιόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας Ερμόλαος Λινάρδος


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΟΠΣ

Σήμερα Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή της ΠΟΠΣ, σύμφωνα με την πρόσκληση 730/15-6-2023, με παρόντες τους:

 1. Ξηρουδάκη Ευστράτιο, Προέδρο
 2. Οικονόμου Τριαντάφυλλο (αναπληρωτή του κ. Μαθιόπουλου)
 3. Νάκη Ιωάννη, Αντιπρόεδρο
 4. Καρδαράκο Νικόλαο, Γραμματέα
 5. Αρχοντάκη Γεώργιο, Μέλος
 6. Γαλλιό Ιωάννη, μέλος
 7. Ακζώτη Μώραλη Σουλτάνα Χρυσούλα, Μέλος

Αφού βρέθηκε η Επιτροπή σε απαρτία, δόθηκε ο λόγος στον Πρόεδρο της ΠΟΠΣ κ. Ηλία Ηλιόπουλο, ο οποίος χαιρέτισε την πρώτη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής και αναφέρθηκε στη σημασία του Οργανωτικού Συνεδρίου της ΠΟΠΣ και ανέλυσε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέχρι να καταλήξει το Δ.Σ. της ΠΟΠΣ στη τελική εισήγηση στο Οργανωτικό Συνέδριο.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής κ. Ξηρουδάκης ανέφερε ότι προτάσεις γραπτώς κατέθεσαν 10 Σύλλογοι και οι απόψεις 3 Συλλόγων θα κατατεθούν από τα αντίστοιχα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που παρευρίσκονται.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανέφερε αποκωδικοποιημένα τις προτάσεις των Συλλόγων.

Η κ. Ακζώτη ανέφερε ότι έχουμε μικρό δείγμα προτάσεων Συλλόγων.

«Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον Αστικό κώδικα, τη νομοθεσία, τη συνδικαλιστική πρακτική και τα καταστατικά των Συλλόγων. Θεωρούμε ως παράταξη ότι το Δ.Σ. της ΠΟΠΣ έπρεπε να στείλει κατευθύνεις και εισήγηση στους Συλλόγους και κατόπιν να συγκεντρώσει και επεξεργαστεί τις προτάσεις».

Ο κ. Νάκης συμφώνησε με την τοποθέτηση της κ.Ακζώτη.

Ο κ. Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού ανέλυσε τις προτάσεις των Συλλόγων, κατέθεσε τις παρακάτω προτάσεις ως εξής:

 1. Ο κ. Πρόεδρος προτείνει οι Εκλογοαπολογιστικές Συνελεύσεις των Συλλόγων/ Συνδέσμων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν τις 2 ημέρες. Η διαφύλαξη της εκλογικής διαδικασίας του υλικού και της ψηφοδόχου θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η κ.Ακζώτη τοποθετήθηκε επί της προτάσεως και ανέφερε, εκπροσωπώντας την παράταξή της, ότι ο νόμος δεν απαγορεύει την παράταση της ψηφοφορίας και αρμόδιο όργανο για παράταση είναι η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και όπως αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή. Κανένας δεν μπορεί να επιβάλλει ποινές στα Σωματεία. Ένσταση δεν μπορεί να κάνει υπερκείμενο όργανο, παρά μόνο μέλη του Σωματείου.

Μετά από συζήτηση, η πρόταση του Προέδρου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά.

 1. Ο κ. Πρόεδρος προτείνει οι εγγραφές νέων μελών στους Συλλόγους να σταματούν με την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τα όργανα του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους, τρεις μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, ανεξάρτητα αν υπάρξει δεύτερη ή και τρίτη Γενική Συνέλευση.

Η κ. Ακζώτη ανέφερε ότι πρέπει να εγγράφονται νέα μέλη και κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Μετά από συζήτηση, η πρόταση του Προέδρου εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά.

 1. Ο κ. Πρόεδρος προτείνει στο Μητρώο Μελών κάθε Συλλόγου να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Σύνταξης του κάθε μέλους συνταξιούχου. Μετά από συζήτηση, η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα.
 2. Ο κ. Πρόεδρος προτείνει να δίνεται η δυνατότητα σε Συλλόγους να ιδρύσουν παραρτήματα, λόγω μεγέθους του Συλλόγου ή ειδικών γεωγραφικών μορφολογιών. Μετά από συζήτηση, η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα.
 3. Ο κ. Πρόεδρος προτείνει όπως Συνέδρια της ΠΟΠΣ, πλην των Εκλογοαπολογιστικών, να μπορούν να διεξάγονται και εκτός Αθηνών. Μετά από συζήτηση, η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα.
 4. Ο κ. Πρόεδρος προτείνει οι Σύλλογοι να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με το νέο καταστατικό της ΠΟΠΣ και τις αποφάσεις του Οργανωτικού Συνεδρίου. Μετά από συζήτηση, η πρόταση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με ψήφους 5 προς 2 και η μειοψηφία συμφωνεί για εναρμόνιση μόνο σε ό,τι αφορά τους αντιπροσώπους και με βάση τους αστικούς νόμους.
 5. Ο κ. Πρόεδρος προτείνει οι Σύλλογοι να φροντίσουν να διεξάγονται οι εκλογές για τα όργανά τους και τους Αντιπροσώπους το πρώτο τρίμηνο του έτους που θα γίνεται το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΠΣ. Μετά από συζήτηση, η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα.
 6. Ο κ. Πρόεδρος προτείνει η θητεία του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων των Συλλόγων να είναι τριετής. Άρα να γίνει εναρμόνιση των καταστατικών. Μετά από συζήτηση, η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα.
 7. Ο κ. Πρόεδρος προτείνει κάθε χρόνο να γίνονται περιφερειακές συσκέψεις που θα οργανώνουν τα περιφερειακά συμβούλια που θα αποτελούνται από τους Προέδρους των τοπικών Συλλόγων ή τους εκπροσώπους τους. Οι συσκέψεις θα είναι ανοιχτές. Μετά από συζήτηση, η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα.
 8. Ο κ. Πρόεδρος προτείνει για τους νησιωτικούς Συλλόγους να εξεταστεί και να εφαρμοστεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Μετά από συζήτηση, η πρόταση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, με 5 υπέρ και 2 κατά.
 9. Ο κ. Πρόεδρος προτείνει να αξιοποιηθούν οι ηλεκτρονικές δυνατότητες για μεικτές τηλεδιασκέψεις. Μετά από συζήτηση, η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα.
 10. Ο κ. Πρόεδρος προτείνει η Επιτροπή Πιστοποίησης και Νομιμοποίησης με απόφαση του Συνεδρίου να αποκτήσει πλήρη δικαιώματα ελέγχου της νομιμότητας των εκλογικών διαδικασιών του Συλλόγου. Μετά από συζήτηση, η πρόταση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία, με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά.
 11. Ο κ. Πρόεδρος προτείνει οι Σύλλογοι που δεν τηρούν τις παραπάνω αποφάσεις να μην τυγχάνουν οικονομικής ενίσχυσης από την ΠΟΠΣ και να μην αναγνωρίζονται οι αντιπρόσωποί τους μέχρι συμμόρφωσης του Συλλόγου που παραβίασε τα παραπάνω.

Ο κ.Νάκης διαφωνεί θεωρώντας την πρόταση παράνομη.

Ο κ. Οικονόμου θεωρεί ότι η αναγκαιότητα του Οργανωτικού Συνεδρίου είναι να υπάρχει ενιαίος, κατά το δυνατόν, τρόπος λειτουργίας των Συλλόγων.

Η κ.Ακζώτη επανέλαβε αυτά που είπε στην αρχή, ότι οι αστικοί νόμοι και το καταστατικό είναι υπεράνω των αποφάσεων. Απλά να γίνεται σύσταση σε όσους Συλλόγους δεν συμμορφώνονται.

Η πρόταση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία με 5 ψήφους υπέρ και 2 κατά.

Ακολούθησε άτυπη συζήτηση που αφορούσε την εγγραφή των μελών των συνταξιούχων ΟΤΑ ως μελών των Συλλόγων μας καθώς και την αναγκαιότητα ίδρυσης νέων Συλλόγων, η οποία θα απασχολήσει την Οργανωτική Επιτροπή σε επόμενη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη.