Δ’ Χαιρετισμοί

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Δηλώσεις συμμετοχής, στη Γενική Συνέλευση 07.04.2024 (και όχι στις 08.04.2024 που αναφέρει εκ παραδρομής το πρόγραμμα του τουριστικού γραφείου).

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΣΙΜΙΚΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ